Dāvis Emīls Sandijs Gustavs
Kārlis Pirmās programmēšanas skolas
JavaScript grupas skolēnu
Māra
Ričards 2020./2021. mācību gada portfolio
skolotāja Kaspara Kira vadībā
Miķelis
Olivers Megija Rihards Enrike

[1]